Συνοδεύοντας την εγκυμοσύνη

Η περίοδος της εγκυμοσύνης είναι από τις μεγαλύτερες αλλαγές στη ζωή μίας γυναίκας.

Οι συναντήσεις βοηθούν τη γυναίκα να συνειδητοποιήσει τις αλλαγές στο σώμα, στα συναισθήματα και στη ζωή της γενικότερα, να προετοιμαστεί γι’ αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής, να δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο στη ζωή της και μέσα της, να μπορέσει να πάρει η ίδια τις δικές της αποφάσεις σε σχέση με τα θέματα που προκύπτουν την περίοδο αυτήν και να αναπτυχθεί η σύνδεση με το μωρό και τον σύντροφο της κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Οι συναντήσεις αυτές διαρκούν μία ώρα. Απευθύνονται σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά ακόμα και στην προσπάθεια σύλληψης.