Βιωματικές ομάδες ψυχοδράματος

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

  • Σταθερές ομάδες ψυχοδράματος, κάθε Τρίτη 19:00 – 21:30 και κάθε δεύτερο Σάββατο 12:00 – 15:00: Οι σταθερές ομάδες συναντιούνται κάθε εβδομάδα ή κάθε δεύτερη εβδομάδα, από τον Οκτώβριο, μέχρι και τον Ιούνιο. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: Σταθερές βιωματικές ομάδες.

ΕΦΗΒΩΝ

Δημιουργία ομάδας κατόπιν αιτήματος.