Ένα ποίημα | Retreat Φεβρουάριος ’24

Θα παραθέσω παρακάτω ένα ποιήμα του

Μανόλη Αναγνωστάκη –

Πέντε μικρά θέματα

Μες στην κλειστή μοναξιά μου
Έσφιξα τη ζεστή παιδική σου άγνοια
Στην αγνή παρουσία σου καθρέφτισα τη χαμένη ψυχή μου.

Εμείς αγαπήσαμε. Εμείς
Προσευχόμαστε πάντοτε. Εμείς
Μοιραστήκαμε το ψωμί και τον κόπο μας

Κι εγώ μέσα σε σενα και σ’όλους.

Ε.Β.