Φιλοσοφία

Στη φιλοσοφία του ψυχοδράματις, ξεκινάμε πάντα με αυτό που έχουμε. Με την ομορφιά που ήδη έχουμε, με το δικό μας φως, όσο κι αν είναι. Ξεκινάμε με αυτό που ήδη υπάρχει εκεί! Αυτή είναι η φιλοσοφία του ψυχοδράματος. Να συνδεθούμε με το φως μας, να του δώσουμε αξία και σιγά σιγά να το αναπτύξουμε.

Μέσα από το ψυχόδραμα μαθαίνουμε να δίνουμε φωνή και ζωή στα όνειρά μας, σε όσα έχουμε μέσα μας, στα συναισθήματα μας, στον πόνο και στην χαρά μας, στον ίδιο μας τον εαυτό! Μαθαίνουμε να είμαστε με τον εαυτό μας, να τον γνωρίζουμε και να τον συνοδεύουμε με έναν τρόπο ζωντανό, ασφαλή και φυσικό!

Σας περιμένω να ανακαλύψουμε τον δικό μας φως, αυτό που πάντα υπάρχει εκεί και μας οδηγεί κάθε μέρα στη ζωή!

Ηλιάννα Πεσσάρη


 

“You know,  what comes into my mind is, that there is light and there is darkness. There is always a bit of light. Stay with the light, just with that little bit. Don’t look for a bigger one. Stay with what you’ve got it’ll grow. Stay with the small light .
Very important, stay with it. Don’t stay with what you haven’t got. Light is light.”

Max Clayton

“Ξέρεις, υπάρχει το φως και υπάρχει και το σκοτάδι. Πάντα υπάρχει λίγο φως. Μείνε με το φως, μόνο με αυτό το λίγο. Μην ψάχνεις για περισσότερο. Μείνε με αυτό που έχεις μέχρι να αναπτυχθεί. Μείνε με το μικρό φως. Είναι πολύ σημαντικό, μείνε με αυτό. Μην μένεις με αυτό που δεν έχεις. Το φως είναι φως.”